Építési szabályozás

A Főnix Ipari Park Ajkára vonatkozó építési előírásokról Ajka város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2001.(VII.2.) önkormányzati rendelete (Hatályos:2016-05-24 –tól) a Helyi Építési Szabályzatról rendelkezik.

A Helyi Építési Szabályzat teljes verzióját ide kattintva töltheti le.

A Helyi Építési Szabályzat Ipari parkra vonatkozó paragrafusa:

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület

10. §.

/1/ Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület a Szabályozási Terveken Gksz jellel szabályozott terület-felhasználási egység.

/2/ Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen az OTÉK 19.§-a szerinti épületek helyezhetők el.

/3/ A terület-felhasználási egység övezeteiben az építmény elhelyezés feltételei a következők:

AZ ÉPÍTÉSI TELEK

övezeti jele

beépítés módja

legnagyobb beépítettsége %

építmények legnagyobb építmény-magassága (m)

legkisebb területe m2

max. szintter. mutató

minimális zöldfelületi aránya %

Gksz

SZ

40

7,5

2000

1,0

30

 

SZ

30

12,5

2000

1,0

40

 

SZ

15

12,5

10000

1,0

60

 

SZ

35

12,5

5000

1,0

40

 

SZ

30

12,5

10000

1,0

40

 

SZ

30

12,5

20000

1,0

40

 

SZ

40

12,5

10000

1,0

40

 

SZ

40

12,5

5000

1,0

40

 

SZ

35

7,5

K

1,0

40

 

Sz

35

7,5

1500

1,0

40

 

SZ

35

6,0

K

1,0

40

 

SZ

45

7,5

3000

1,0

30

 

SZ

30

7,5

1500

1,0

40

 

SZ

30

7,5

2500

1,0

40

 

SZ

35

7,5

3000

1,0

40

 

SZ

35

7,5

5000

1,0

40

 

SZ

35

4,5

1500

1,0

40

 

SZ

35

7,5

10000

1,0

40

 

O/SZ

35

4,5

2000

1,0

40

 

SZ

40

7,5

3000

1

20

 

SZ

50

12,5

1 ha

2

20

Gksz

SZ

50

7,5

5000

1,5

20

Gksz

SZ

35

7,5

K

1,0

20

Gksz-25

SZ

40

15,0

5000

1,0

30

  • SZ - szabadonálló
  • O - oldalhatáron álló beépítés
  • K - kialakult állapot

/4/ Külterületen a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen új épület az utcai telekhatártól legalább 10 m távolságban létesíthető.

/5/ A minimális zöldfelületi mértéken belül a telekhatárok mentén fa- és cserjesor telepítése kötelező.

/6/ Az Ipari Park területén új épület az utcai telekhatártól min. 15 m távolságban létesíthető.

/7/ Az A-1a jelű Szabályozási terven jelölt Gksz* jelű építési övezetben az (1), (2) és (5) bekezdés figyelembevétele mellett a következő előírásokat kell alkalmazni:

a) a kialakítható építési telek területe 5000 m2,

b) a beépíthetőség mértéke 35%

c) az épületek építménymagassága legfeljebb 12,5 m lehet

d) a beépítési mód szabadonálló

e) a zöldfelület mértéke legalább 20%

f) az építési övezetben a (2) bekezdés szerinti épületek csak az A-1a tervlapon kijelölt építési helyen belül létesíthetők.

g) az építési telken egy, legfeljebb 15 m magas reklámoszlop is elhelyezhető, mely csak a telken létesülő épületet reklámozhatja.

/8/ A gazdasági területeken elhelyezhető épületekre használatba vételi engedély csak akkor adható ki, ha a közúti kiszolgálást biztosító út közlekedés hatósági engedély alapján kiépítésre került.