Infrastruktúra

  • belső úthálózat,
  • ivó- és tűzvédelmi vízhálózat,
  • szennyvízhálózat,
  • gázvezeték,
  • közép- és kisfeszültségű villamos hálózat, közvilágítás
  • hálózati transzformátorok és telekommunikációs hálózat.

Az ipari parkban rendelkezésre álló közműkapacitások:

Villamos energia

10 MVA

20 KV / 0,4 KV

Gáz

4.800 m3/óra

200 mm

Víz (ivóvíz és tűzi víz)

260 m3/nap

200 mm

Szennyvíz

260 m3/nap

200 mm

Telefon

200 vonal

Analóg, ISDL, ADSL

Csapadékvíz elvezetés

Nyílt vízelvezető árok