TOP-1.1.1-16-VE1-2017-0004

 

A kedvezményezett neve: Főnix Leánya Ingatlanhasznosító Kft.

A projekt címe: Infrastrukturális fejlesztések az Ajkai Főnix Ipari Park területén

A szerződött támogatás összege: 376.393.000,- Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Ajka város Önkormányzatának többségi tulajdonában levő Főnix Leánya Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (8400 Ajka, Szabadság tér 12.) a FŐNIX IPARI PARK AJKA területén megvalósítandó „Infrastruktúra fejlesztés a FŐNIX Ipari Park Ajka területén” című projekt a TOP-1.1.1-16 támogatási felhívás következő önállóan támogatható tevékenységeit kívánja megvalósítani, amelyhez összesen 376 393 000,- forint összegű támogatást nyert el.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek a következők:

  • útfelújítás a már betelepült vállalkozásoknál,
  • új utak építése,
  • gerincvezetékek kiépítése a következőkhöz: ivóvíz, szennyvíz elvezetés, földgáz és elektromos    hálózat
  • közvilágítás megvalósítása,
  • elektromos járművel töltésére szolgáló töltőoszlop létesítése,
  • ingatlan vásárlás,
  • szükséges kísérő tevékenységek (tervezés, műszaki ellenőrzés, stb.).

A vonalas infrastruktúra fejlesztések a projekt keretében érintett utak által elért, ill. feltárt területeken valósulnak meg.

A jelen projekt pályázója a Főnix Leánya Kft., amely Ajka Város Önkormányzatának 51%-os és az Ajkai Főnix Park Kft. 49%-os tulajdonában áll. Célja az ipari park területeinek hasznosítása. A megvalósítási hely a Főnix Ipari Park Ajka területe, a konkrét ingatlanok pedig a Főnix Leánya Kft. tulajdonában vannak.

Az Ajkai Főnix-Park Kft. a Nemzetgazdasági Minisztériummal 2016. január 12-én aláírt Megállapodás alapján jogosult az „Ipari Park” cím viselésére. Az ipari park jelenlegi teljes területe mintegy 156 ha, a jelenleg betelepült vállalkozások elsősorban a járműipar, a fémszerkezetgyártás, a fémmegmunkálás, az elektronika, a csomagolástechnika és az építőipari kereskedelmi szolgáltató tevékenység jellemzi. A város adottságaira, ipari hagyományaira épülve különösen fejlett technológiák jelentek meg a járműipari beszállítás területén.

A fejlesztés célja, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériummal aláírt ipari parki együttműködési megállapodás szerinti vállalásunk teljesítéséhez megteremtsük az infrastrukturális hátteret, és további betelepülők számára új területeket tárjunk fel, ill. a meglévő vállalkozások számára javítsuk a szolgáltatások színvonalát. A fejlesztéssel egyidejűleg Ajka város önkormányzata aktív együttműködő résztvevője kíván lenni a megyében létrejövő megyei, helyi foglalkoztatási paktumnak és a duális szakmunkás képzésben való szerepvállalással is.

A fejlesztés egyik különös célja, hogy a 13 sz. út elkészítésével az Ajkát elkerülni szándékozó új úthálózati elem valósuljon meg, tehermentesítve a Fő út északi részét, ezáltal a forgalmat a városközpont felől elvezetve.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. január 31.

A projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-16-VE1-2017-0004